Skupne molitve

Šolske sestre vsak dan častimo Jezusa v Najsvetejšem tudi s skupnimi molivami:

O Bog, ponižno pokleknemo pred te
ter te iskreno prosimo blagoslova najsvetejšega Zakramenta
in vseh milosti, katere vsebuje,
posebno milost stanovitnosti.
Molimo te, Gospod Jezus Kristus,
tu in v vseh cerkvah, v katerih si pričujoč,
in te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil.

Vsemogočni večni Bog,
dodeli nam milost, da se vedno spominjamo tvoje Božje previdnosti!
Preženi nam iz srca vse nepotrebne skrbi.
Daj nam zaupanja v tvojo vsemogočnost, modrost in dobrotljivost.
Uredi naše življenje in vodi nas do konca naših dni po svoji neskončni previdnosti,
da bo vse naše delo tebi prijetno, nam pa v zveličanje.
O Bog, čigar previdnost in njene naredbe se nikdar ne morejo zmotiti,
prosimo te ponižno, odvrni od nas vse nevarnosti
in nam dodeli vsega, kar potrebujemo za zveličanje,
zlasti pa prosimo tvoje ljubezni.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

O vzvišeni in veličastni Bog,
razsvetli temine mojega srca.
Daj mi pravo vero, trdno upanje
in popolno ljubezen,
razumnost in spoznanje, o Gospod,
da se bom držal tvoje svete in resnične zapovedi.
Amen.
(Molitev sv. Frančiška pred Križanim)

Vsemogočni, večni,
pravični in usmiljeni Bog,
daj nam ubogim,
da bomo zaradi tebe delali,
kar vemo, da hočeš,
in vedno hoteli, kar je tebi všeč;
da bomo notranje očiščeni,
notranje razsvetljeni
in vžgani z ognjem Svetega Duha
mogli hoditi po stopinjah
tvojega ljubljenega Sina,
našega Gospoda Jezusa Kristusa
in le po tvoji milosti priti k tebi, Najvišji;
ti, ki v popolni Trojici
nedeljivo Eden živiš in kraljuješ
v slavi, vsemogočni Bog,
na vse veke vekov. Amen.
(Molitev sv. Frančiška)

Sveta Božja Mati,
dobrotljiva in vzvišena,
prosi za nas Kralja, izročenega v smrt,
svojega preljubega Sina,
našega Gospoda Jezusa Kristusa;
naj nam po svoji dobrotljivosti
in v moči svojega najsvetejšega učlovečenja
ter svoje najbridkejše smrti
odpusti vse naše grehe. Amen.
(Molitev sv. Frančiška)

Gospod, naredi me za orodje svojega miru.
Kjer je sovraštvo, naj prinašam ljubezen.
Kjer je žalitev, naj prinašam odpuščanje.
Kjer je dvom, naj prinašam vero.
Kjer je obup, naj prinašam upanje.
Kjer je tema, naj prinašam luč.
Kjer je žalost, naj prinašam veselje.

Gospod, naj se ne trudim,
da bi me drugi tolažili, ampak naj sam tolažim;
da bi me drugi razumeli, ampak naj sam razumem;
da bi me drugi ljubili, ampak naj sam ljubim.

Kajti ko dajemo, prejemamo;
ko odpuščamo, nam je odpuščeno;
in ko umiramo, dosežemo prerojenje,
prerojenje za vso večnost
v Kristusu, našem Gospodu. Amen.
(Molitev sv. Frančiška)