Zgodovina

Redovne skupnosti na Koroškem, med najstarejšimi v kongregaciji, so do konca druge svetovne vojne pripadale mariborski provinci. Zaradi vojnih in povojnih razmer je bila ta ureditev onemogočena, zato je bila z dovoljenjem Sv. kongregacije za redovnike 21. septembra 1955, št. 1023/55 ustanovljena lastna provinca s sedežem v Celovcu. Tudi je od leta 1968 tudi noviciat.

Pomembnejši dogodki zadnjem desetletj in več

V zadnjem šestletju je vstopila v noviciat ena sestra, umrlo pa je 6 sester. Tako je sedaj v naši provinci 30 sester z večnimi zaobljubami in ena juniorka. Ena sestra živi zunaj redovne skupnosti.
Za duhovno poglobitev in medsebojno povezanost je vsako leto v božičnih počitnicah dvodnevno srečanje sester, ki nam ga na podlagi Sv. pisma, cerkvenih dokumentov in naše zakonodaje s svojimi razmišljanji na strokovni in duhovni ravni obogatijo priznani predavatelji. Podobna srečanja za vse sestre skušamo pripraviti tudi enkrat ali dvakrat med letom.
Sestre se udeležujejo strokovnih in izobraževalnih tečajev. Ena sestra je opravila večmesečni tečaj “Fit für die Pastoral”, sedaj pa je vpisana na leto in pol trajajoči dopisni tečaj iz liturgike.
Ena sestra končuje 3. letnik bolničarske šole, pred tem pa je že obiskovala tečaj validacije.
Sestre so članice v pastoralnem odboru in župnijskih svetih ter pomagajo pri pastoralnem delu.
Zaradi pomanjkanja sester je bila leta 2004 ukinjena podružnica v Podgorjah, kjer so sestre bile v službi v domu ostarelih, ki ga vodi Karitas.
Leta 2001 smo pozidale v Šmarjeti v Rožu hišo molitve in oddiha  “Marjetin dom”. Poleg te hiše ima naša provinca še 4 lastne hiše.
V Št. Rupertu so se sestre preselile s kapelo vred v stanovanjske prostore poleg glavnega poslopja, ki smo ga dale v najem dobrodelnemu društvu “Hilfswerk”.
Na Višji strokovni šoli za gospodarske poklice v Št. Petru je treba vedno kaj posodobiti. Nova računalniška učilnica ustreza današnjemu standardu.
V Pliberku sestre s pomočjo uslužbenk skrbijo za psihično bolne žene. Hiša je potrebna obnove. Izdelani so že načrti za popolno obnovo naslednje leto.
V provincialno hišo se je septembra letos preselil pastoralni center. Tako se sedaj v naši kapeli zbirajo verniki slovenske župnije sv. Cirila in Metoda. Za pastoralne namene so vzeli v najem tudi nekaj prostorov.

Bivše provincialne predstojnice

    1956 - 1962    S. M.    Avguština Zorec
    1962 - 1969    S. M.    Pelagija Poschinger
    1969 - 1975    S. M.    Elfrida Piopivnik
    1975 - 1981    S. M.    Karolina Krištof
    1981 - 1986    S. M.    Regina Tolmaier
    1986 - 1992    S. M.    Karmela Kelih
    1992 - 1998    S. M.    Metodia Arneitz
    1998 - 2004    S. M.    Regina Tolmaier
    2004 - 2010    S. M.    Ambrozija Potočnik
    2010 -             S. M.   Veronika Supan